Crystal Structure of europium antimony sulfide


Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 6 i116-i119


Common nameeuropium antimony sulfide
Chemical nameeuropium antimony sulfide
FormulaEu6S17Sb6
a (Å)8.236(2)
b (Å)15.237(3)
c (Å)22.724(5)
α (°)90.00
β (°)90.00
γ (°)90.00
V (Å3)2851.7(11)
Space groupP 21 21 21
Temperature (K)193(2)
Rint0.0311