Crystal Structure of Pentalead tris(phosphate(V)) chloride


Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1932) 81, 352-369


Chemical namePentalead tris(phosphate(V)) chloride
Mineral namePyromorphite
FormulaClO12P3Pb5
a (Å)9.95(2)
b (Å)9.95(2)
c (Å)7.31(2)
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)626.7
Space groupP 63/m