Crystal Structure of Pentalead tris(arsenate) chloride


Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1932) 81, 352-369


Chemical namePentalead tris(arsenate) chloride
Mineral nameMimetite
FormulaAs3ClO12Pb5
a (Å)10.24(2)
b (Å)10.24(2)
c (Å)7.43(2)
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)674.7
Space groupP 63/m