Crystal Structure of Caesium tetrafluorocobaltate


Journal of Solid State Chemistry (1991) 93, 37-45


Chemical nameCaesium tetrafluorocobaltate
FormulaCoCsF4
a (Å)12.4476(6)
b (Å)12.4476(6)
c (Å)12.9277(7)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)2003.1
Space groupI -4 c 2