Crystal Structure of Caesium chromium fluoride (4/5/18.24)


Journal of Solid State Chemistry (1983) 49, 353-361


Chemical nameCaesium chromium fluoride (4/5/18.24)
FormulaCr5Cs4F18.24
a (Å)7.2
b (Å)7.2
c (Å)10.679
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)479.4
Space groupP -3 m 1