Crystal Structure of Sodium cadmium pentafluoroaluminate fluoride


Journal of Solid State Chemistry (1990) 86, 249-254


Chemical nameSodium cadmium pentafluoroaluminate fluoride
FormulaAlCdF6Na
a (Å)12.506(1)
b (Å)3.6406(6)
c (Å)9.902(1)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)450.8
Space groupP n m a