Crystal Structure of Strontium hexafluoroaluminate fluoride chloride (10/2/13/1)


Journal of Solid State Chemistry (1989) 81, 293-298


Chemical nameStrontium hexafluoroaluminate fluoride chloride (10/2/13/1)
FormulaAl2ClF25Sr10
a (Å)16.4209(3)
b (Å)16.4209(3)
c (Å)16.4209(3)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)4427.8
Space groupF d -3 m :1