Crystal Structure of Lithium antimony(V) oxide


Materials Research Bulletin (1989) 24, 1207-1214


Chemical nameLithium antimony(V) oxide
FormulaLiO3Sb
a (Å)4.9005(2)
b (Å)8.4892(3)
c (Å)5.1816(2)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)215.6
Space groupP n c n