Crystal Structure of Disodium calcium bis(hydrogenphosphate(V))


European Journal of Solid State Inorganic Chemistry (1997) 34, 937-946


Chemical nameDisodium calcium bis(hydrogenphosphate(V))
FormulaCaH2Na2O8P2
a (Å)9.0652(3)
b (Å)7.1468(2)
c (Å)5.4700(2)
α (°)90
β (°)98.782(1)
γ (°)90
V (Å3)350.2
Space groupP 1 21 1