Crystal Structure of Aluminium trifluoride - t


Journal of Solid State Chemistry (1992) 100, 151-159


Chemical nameAluminium trifluoride - t
FormulaAlF3
a (Å)10.1843(3)
b (Å)10.1843(3)
c (Å)7.1738(2)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)744.1
Space groupP 4/n m m :2