Crystal Structure of Chromium fluoride ammonia *


Revue de Chimie Minerale (1987) 24, 545-551


Chemical nameChromium fluoride ammonia *
FormulaCrF3H0.0999N0.0333
a (Å)7.276(2)
b (Å)12.480(3)
c (Å)7.364(2)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)668.7
Space groupC m c m