Crystal Structure of Dicalcium aluminium alumosilicate


Physics and Chemistry of Minerals (Germany) (1992) 19, 185-195


Chemical nameDicalcium aluminium alumosilicate
Mineral nameGehlenite
FormulaAl2Ca2O7Si
a (Å)7.6850(4)
b (Å)7.6850(4)
c (Å)5.0636(3)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)299.1
Space groupP -4 21 m