Crystal Structure of Trimagnesium dihydrogen phyllo-silicate


American Mineralogist (1938) 23, 851-862


Chemical nameTrimagnesium dihydrogen phyllo-silicate
Mineral nameVermiculite
FormulaH2Mg3O12Si4
a (Å)5.33(5)
b (Å)9.18(5)
c (Å)28.85(10)
α (°)90
β (°)93.25(25)
γ (°)90
V (Å3)1409.3
Space groupC 1 c 1