Structures by: Yang X.


Structures by: Yang X.

Results: 642


#NameUnit Cell
11007144(C27H35N4O6Zn2),4(F6P),3(H4O2),H4O2,H4O2
Inorganic Chemistry (2005) 44, 3422-3430
a=23.935(3)
b=14.2035(16)
c=22.489(3)
α= 90.00
β= 106.99(2)
γ= 90.00
V = 7311.7(18)
1501915C32H23N
Organic letters (2011) 13, 3 478-481
a=17.827(4)
b=11.746(2)
c=11.045(2)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 2312.8(8)
1501953C18H14N2O4S3
Organic letters (2011) 13, 6 1410-1413
a=18.363(4)
b=5.9771(12)
c=16.314(3)
α= 90.00
β= 94.61(3)
γ= 90.00
V = 1784.8(6)
1504674C33H35N3O11S
Organic letters (2008) 10, 9 1791-1793
a=7.5429(17)
b=12.175(3)
c=18.830(4)
α= 90.00
β= 98.485(3)
γ= 90.00
V = 1710.3(7)
1504906C24H27N5O9
Organic letters (2008) 10, 20 4585-4588
a=10.8521(4)
b=11.1482(4)
c=21.2318(7)
α= 82.573(2)
β= 86.637(2)
γ= 82.618(2)
V = 2523.68(16)
1505418C90H122O2
Organic letters (2007) 9, 13 2485-2488
a=23.0450(8)
b=6.8145(5)
c=23.8953(8)
α= 90
β= 97.8218(13)
γ= 90
V = 3717.6(3)
1505751C34H26
The journal of physical chemistry. B (2006) 110, 42 20993-21000
a=5.4867(11)
b=12.864(3)
c=17.893(4)
α= 97.67(3)
β= 90.92(3)
γ= 96.00(3)
V = 1244.2(5)
1505752C38H34
The journal of physical chemistry. B (2006) 110, 42 20993-21000
a=13.600(3)
b=18.604(4)
c=5.6750(11)
α= 90.00
β= 90.36(3)
γ= 90.00
V = 1435.8(5)
1505754C34H22F4
The journal of physical chemistry. B (2006) 110, 42 20993-21000
a=8.0544(16)
b=8.7247(17)
c=10.764(2)
α= 67.07(3)
β= 88.05(3)
γ= 66.99(3)
V = 634.9(3)
1514480C54H64N16,4(BF4),CH4O2,O2
Chemical Science (2013) 4, 4 1560
a=15.7015(5)
b=12.8679(3)
c=18.0196(6)
α= 90.00
β= 105.0640(10)
γ= 90.00
V = 3515.66(18)
1514481C54H64N16,O7P2,BF4
Chemical Science (2013) 4, 4 1560
a=19.726(9)
b=15.697(6)
c=22.564(9)
α= 90.00
β= 101.404(6)
γ= 90.00
V = 6849(5)
15144823(C54H64N16),4(H2O4P),8(BF4)
Chemical Science (2013) 4, 4 1560
a=20.554(6)
b=16.552(5)
c=31.568(10)
α= 90.00
β= 93.445(7)
γ= 90.00
V = 10720(6)
1517223C360H426Br24Cd24N24Nd8O144
Nanoscale (2014) 6, 18 10569-10573
a=31.070(6)
b=41.338(8)
c=48.828(10)
α= 90.00
β= 97.22(3)
γ= 90.00
V = 62216(2)
1517224C1100H1278Br80Cd88Cl62N80Nd24O380
Nanoscale (2014) 6, 18 10569-10573
a=25.510(5)
b=42.220(8)
c=44.450(9)
α= 66.84(3)
β= 87.11(3)
γ= 77.59(3)
V = 42956(18)
1517225C1100H1278Br80Cd88Cl62N80O380Yb24
Nanoscale (2014) 6, 18 10569-10573
a=25.508(5)
b=42.215(8)
c=43.977(9)
α= 66.85(3)
β= 86.45(3)
γ= 77.32(3)
V = 42465(18)
1517226C360H426Br24Cd24N24O144Yb8
Nanoscale (2014) 6, 18 10569-10573
a=30.073(6)
b=41.754(8)
c=48.731(10)
α= 90.00
β= 96.21(3)
γ= 90.00
V = 60831(2)
1517567C360H426Br24Cd24N24Nd8O144
Nanoscale (2014) 6, 18 10569-10573
a=31.070(6)
b=41.338(8)
c=48.828(10)
α= 90.00
β= 97.22(3)
γ= 90.00
V = 62216(2)
1517568C1100H1278Br80Cd88Cl62N80Nd24O380
Nanoscale (2014) 6, 18 10569-10573
a=25.510(5)
b=42.220(8)
c=44.450(9)
α= 66.84(3)
β= 87.11(3)
γ= 77.59(3)
V = 42956(18)
1517569C1100H1278Br80Cd88Cl62N80O380Yb24
Nanoscale (2014) 6, 18 10569-10573
a=25.508(5)
b=42.215(8)
c=43.977(9)
α= 66.85(3)
β= 86.45(3)
γ= 77.32(3)
V = 42465(18)
1517570C360H426Br24Cd24N24O144Yb8
Nanoscale (2014) 6, 18 10569-10573
a=30.073(6)
b=41.754(8)
c=48.731(10)
α= 90.00
β= 96.21(3)
γ= 90.00
V = 60831(2)
1517955C10H10N8O7
The Journal of Physical Chemistry C (2014) 141007164223007
a=10.0162(17)
b=14.452(3)
c=19.359(3)
α= 90.00
β= 97.485(3)
γ= 90.00
V = 2778.4(9)
1517956C9H11N7O8
The Journal of Physical Chemistry C (2014) 141007164223007
a=9.1481(13)
b=11.4290(17)
c=14.247(2)
α= 86.182(3)
β= 86.184(3)
γ= 68.419(3)
V = 1380.7(3)
1517957C9H8N6O6
The Journal of Physical Chemistry C (2014) 141007164223007
a=18.581(3)
b=4.9297(8)
c=26.800(4)
α= 90.00
β= 101.387(2)
γ= 90.00
V = 2406.5(7)
1517958C8H12N6O7
The Journal of Physical Chemistry C (2014) 141007164223007
a=9.7042(13)
b=4.9681(7)
c=13.5275(19)
α= 90.00
β= 93.494(2)
γ= 90.00
V = 650.97(16)
1518281Vaticanol B permethyl analog
Journal of natural products (2014) 77, 12 2633-2640
a=15.5983(6)
b=12.4215(3)
c=16.8136(7)
α= 90
β= 117.230(5)
γ= 90
V = 2896.7(2)
1518678C254H317Cd18Cl8Eu6N18O92
Faraday Discuss. (2014)
a=51.305(7)
b=51.305(7)
c=24.419(5)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 120.00
V = 55664(16)
1518679C254H317Cd18Cl8N18O92Tb6
Faraday Discuss. (2014)
a=51.114(7)
b=51.114(7)
c=24.362(5)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 120.00
V = 55122(16)
1529027Si6 O12 (C3 D6)0.45
J. Phys. Chem. B (2005) 109, 7894-7899
a=10.43638
b=15.01832
c=8.85531
α= 90
β= 105.7386
γ= 90
V = 1335.918
1529882C27H19F3N2
Organic letters (2015) 17, 15 3790-3793
a=7.4962(3)
b=17.6328(8)
c=16.4671(7)
α= 90
β= 93.865(4)
γ= 90
V = 2171.65(16)
1529883C19H17NO2
Organic letters (2015) 17, 15 3790-3793
a=7.3862(3)
b=11.9598(5)
c=17.2782(7)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 1526.31(11)
1529884C26H20N2
Organic letters (2015) 17, 15 3790-3793
a=21.3348(7)
b=10.6730(2)
c=18.3612(6)
α= 90
β= 110.777(4)
γ= 90
V = 3909.1(2)
1542938C11H6NO5Zn
Chem. Sci. (2016) 7, 7 4519
a=11.191(6)
b=14.136(8)
c=7.975(5)
α= 90.00
β= 106.894(7)
γ= 90.00
V = 1207.2(12)
1542986Cd-Nd-cluster
Faraday discussions (2016) 191, 465
a=54.734(11)
b=27.619(6)
c=35.243(7)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 53277(19)
1542987Cd-Tb-cluster
Faraday discussions (2016) 191, 465
a=54.106(11)
b=27.127(5)
c=34.876(7)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 51189(17)
1542988Ni-Nd-cluster
Faraday discussions (2016) 191, 465
a=15.462(3)
b=19.156(4)
c=19.871(4)
α= 90.00
β= 107.63(3)
γ= 90.00
V = 5609(2)
1542991C39H35NO9
Organic letters (2016) 18, 7 1502-1505
a=11.535(2)
b=12.207(2)
c=24.328(3)
α= 90.00
β= 97.723(2)
γ= 90.00
V = 3394.5(9)
1543199C204H286N12Nd8Ni6O80,7(C2H6O),7(O)
Nanoscale (2016) 8, 21 11123-11129
a=13.7021(5)
b=19.5675(9)
c=31.9547(13)
α= 103.934(3)
β= 95.761(2)
γ= 105.409(2)
V = 7891.9(6)
1543200C376H490Cd24Cl4N24O136Yb8
Nanoscale (2016) 8, 21 11123-11129
a=54.070(11)
b=60.708(12)
c=90.132(18)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 295857(10)
1543201C376H490Cd24Cl4N24Nd8O136
Nanoscale (2016) 8, 21 11123-11129
a=54.405(11)
b=61.195(12)
c=91.022(18)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 303041(10)
1543202C204H286N12Ni6O80Yb8,2(O1.50),2(C4H10O),6(C2H6O),6O,O)
Nanoscale (2016) 8, 21 11123-11129
a=13.643(3)
b=19.294(4)
c=31.918(6)
α= 103.53(3)
β= 95.86(3)
γ= 106.04(3)
V = 7725(3)
1543203C768H1008Cd48N48O288Sm16
Nanoscale (2016) 8, 21 11123-11129
a=56.782(11)
b=62.983(13)
c=44.704(9)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 159875(6)
1543435diketone
Chem. Sci. (2016) 7, 9 6176
a=13.9587(12)
b=3.8076(3)
c=14.2557(12)
α= 90
β= 111.997(3)
γ= 90
V = 702.52(10)
1543436C40H34,C2H3N
Chem. Sci. (2016) 7, 9 6176
a=20.925(2)
b=8.4456(10)
c=34.677(4)
α= 90
β= 91.177(3)
γ= 90
V = 6127.0(12)
1543685C40H44N2O4
Chem. Sci. (2016) 7, 11 6701
a=10.124(2)
b=10.455(3)
c=17.030(4)
α= 90.017(5)
β= 94.225(7)
γ= 109.592(6)
V = 1693.0(7)
2010857tris(8-quinolinolato-N,O)Cobalt(III) Ethanol Solvate
Acta Crystallographica Section C (2000) 56, 4 e130-e131
a=11.26490(10)
b=13.1101(2)
c=16.6181(3)
α= 90.00
β= 94.2249(3)
γ= 90.00
V = 2447.56(6)
2011016(Piperidine-1-carbodithioato-S,S')bis(triphenylphosphine-P)gold(I)
Acta Crystallographica Section C (2000) 56, 6 666-667
a=10.1318(2)
b=13.2019(2)
c=14.9565(5)
α= 77.2070(10)
β= 80.992(2)
γ= 76.834(2)
V = 1887.72(8)
2011065C20H14N4
Acta Crystallographica Section C (2000) 56, 6 718-719
a=10.2400(3)
b=9.7505(2)
c=15.0310(4)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 1500.77(7)
2011165N,N-bis(2-hydroxyethyl)dithiocarbamatobis(triphenylphosphine) Copper(I) Triphenylphosphine
Acta Crystallographica Section C (2000) 56, 7 e288-e289
a=12.2892(4)
b=13.1612(5)
c=19.3696(7)
α= 95.5120(10)
β= 103.1770(10)
γ= 116.8010(10)
V = 2650.47(17)
2011664Structure of hexakis(imidazole)nickel(II) bis(O,O'-disopropyl dithiophosphate)
Acta Crystallographica Section C (2000) 56, 12 1431-1432
a=24.7585(4)
b=11.4460(2)
c=16.58150(10)
α= 90.00
β= 112.6890(10)
γ= 90.00
V = 4335.32(11)
2011678C24H36CdN2O4P2S4
Acta Crystallographica Section C (2001) 57, 1 42-44
a=11.74930(10)
b=19.0809(3)
c=14.6006(2)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 3273.27(7)
2011679Bis(O,O'- diisopropyldithiophosphato-S,S')(1,10-phenanthroline)Iron(II) complex :[Fe{(iPr-dtp)~2~}(phen)]
Acta Crystallographica Section C (2001) 57, 1 42-44
a=11.5761(2)
b=18.80150(10)
c=14.7098(2)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 3201.56(7)
2011723Dichorobis(2-benzyl)benzimidazolo Zinc(II)
Acta Crystallographica Section C (2001) 57, 1 45-46
a=11.8623(2)
b=16.36740(10)
c=14.1767(2)
α= 90.00
β= 111.9430(10)
γ= 90.00
V = 2553.08(6)
2012048C40H36N2NiO4P2S4
Acta Crystallographica Section C (2001) 57, 6 717-718
a=11.1819(2)
b=12.0934(2)
c=17.2860(2)
α= 107.6930(10)
β= 96.3490(10)
γ= 109.8960(10)
V = 2033.41(6)
2012050C30H24FeN3O3
Acta Crystallographica Section C (2001) 57, 6 714-716
a=23.8220(3)
b=16.0839(3)
c=15.6819(3)
α= 90.00
β= 123.5710(10)
γ= 90.00
V = 5006.31(16)
2012051C20H18CuN2O3
Acta Crystallographica Section C (2001) 57, 6 714-716
a=7.5388(2)
b=9.10910(10)
c=24.8514(6)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 1706.59(6)
2012518Bis(ethylenediamine)copper(II) bis(O,O'-diethyl dithiophosphato-S,S')
Acta Crystallographica Section C (2002) 58, 2 m87-m88
a=14.6683(3)
b=6.94090(10)
c=13.58890(10)
α= 90.00
β= 111.1570(10)
γ= 90.00
V = 1290.25(3)
2200193C15H17N5O
Acta Crystallographica Section E (2001) 57, 4 o312-o314
a=5.7818(2)
b=15.3200(10)
c=17.4690(10)
α= 90.00
β= 97.4760(10)
γ= 90.00
V = 1534.20(14)
2203646{N,N'-Bis[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)phenylmethylene]ethylendiaminato}nickel(II)
Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 5 m685-m686
a=10.168(5)
b=10.945(5)
c=11.492(6)
α= 68.232(7)
β= 89.066(8)
γ= 85.532(8)
V = 1184.0(10)
2205347Diisothiocyanatobis(2-methyl-1H-imidazole)cobalt(II)
Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 3 m425-m426
a=8.4250(17)
b=12.577(3)
c=13.945(3)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 1477.6(6)
2206532Diisothiocyanatotetrakis(1-methyl-1H-imidazole-κN^3^)nickel(II)
Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 8 m1568-m1570
a=11.002(2)
b=15.300(3)
c=14.309(3)
α= 90.00
β= 94.28(3)
γ= 90.00
V = 2401.9(8)
22069902-{[3-(2-Nitrophenyl)prop-2-enylidene]amino}phenol
Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 10 o3337-o3338
a=22.654(3)
b=7.5464(10)
c=18.816(2)
α= 90.00
β= 123.692(2)
γ= 90.00
V = 2676.4(6)
2207264N-(2-Methylphenyl)-N-[3-(2-nitrophenyl)prop-2-enylidene]amine
Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 11 o3634-o3635
a=11.390(3)
b=9.705(3)
c=13.072(4)
α= 90.00
β= 106.532(4)
γ= 90.00
V = 1385.2(7)
22075575,5-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-2-oxo-2-(2-pyridylamino)-1,3,2-dioxaphosphorinane
Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 12 o4268-o4269
a=8.5644(14)
b=9.4816(16)
c=11.7155(19)
α= 79.093(3)
β= 73.925(3)
γ= 75.318(3)
V = 877.0(3)
22076415,5-Dimethyl-2-oxo-4-phenyl-2-(2-pyridylamino)-1,3,2-dioxaphosphorinane
Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 12 o4270-o4271
a=10.3775(9)
b=7.4406(7)
c=20.6390(18)
α= 90.00
β= 96.231(2)
γ= 90.00
V = 1584.2(2)
22076921-(5-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-methyl-4,5-dihydropyrazol-1-yl)-ethanone
Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 12 o3985-o3986
a=7.5862(6)
b=10.5414(9)
c=15.6452(13)
α= 90.00
β= 102.9130(10)
γ= 90.00
V = 1219.49(17)
22081132-Benzylidenehydrazino-5,5-dimethyl-4-phenyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide
Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 2 o536-o537
a=7.5618(9)
b=17.683(2)
c=14.9324(17)
α= 90.00
β= 100.568(2)
γ= 90.00
V = 1962.8(4)
2208980Methyl (E,E)-(2-[({[1,3-dimethyl-5-(2-fluorophenoxy)-1H-pyrazol-4- ylmethylene]amino}oxy)methyl]phenyl)-2-(methoxyimino)acetate
Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 5 o2027-o2029
a=14.2781(10)
b=16.1865(12)
c=20.1828(15)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 4664.5(6)
2209216N-(4-Ethoxyphenyl)-N-[3-(2-nitrophenyl)prop-2-enylidene]amine
Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 6 o2389-o2390
a=7.1103(10)
b=7.6318(11)
c=15.456(2)
α= 76.803(2)
β= 81.767(2)
γ= 67.553(2)
V = 753.23(18)
2209358Bis{μ-(E)-5-methoxy-2-[1-(3-oxidopropylideneamino)ethyl]phenolato}copper(II)
Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 6 m1408-m1409
a=6.7740(10)
b=6.7030(10)
c=25.775(4)
α= 90.00
β= 95.493(2)
γ= 90.00
V = 1165.0(3)
22096301,1-Bis{α-[(4-methylbenzyl)imino]benzyl}ferrocene
Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 7 m1623-m1624
a=10.827(5)
b=10.818(5)
c=27.055(12)
α= 90.00
β= 91.947(8)
γ= 90.00
V = 3167(3)
22102812-Methoxy-N-[3-(2-nitrophenyl)allylidene]aniline
Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 9 o3643-o3644
a=14.0515(16)
b=5.0488(6)
c=20.118(2)
α= 90.00
β= 90.706(2)
γ= 90.00
V = 1427.1(3)
22103714-Methoxy-N-[3-(2-nitrophenyl)allylidene]aniline
Acta Crystallographica Section E (2006) 62, 9 o4070-o4071
a=7.4308(15)
b=7.8556(16)
c=24.569(5)
α= 90.00
β= 100.322(6)
γ= 90.00
V = 1411.0(5)
2212748N-3,5-Dimethyl-[1-(4-nitrophenyl)ethylidene]aniline
Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 4 o1611-o1612
a=8.5850(17)
b=7.1820(14)
c=23.786(5)
α= 90.00
β= 96.35(3)
γ= 90.00
V = 1457.6(5)
22128562-Benzylamino-5,5-dimethyl-4-phenyl-1,3,2-dioxaphosphinane-2-thione
Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 4 o1540-o1541
a=6.6955(6)
b=15.2156(13)
c=17.7423(15)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 1807.5(3)
22134901-[(N-Benzyl-N-methylamino)methyl]ferrocene
Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 5 m1347-m1348
a=5.9691(13)
b=10.245(2)
c=13.717(3)
α= 93.916(3)
β= 99.948(3)
γ= 105.071(3)
V = 792.1(3)
2213843(R)-1-Phenylethylaminium μ-oxalato-κ^4^O,O:O''O'''-bis[diaqua(oxalato-κ^2^O,O')cobalt(II)]
Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 6 m1554-m1554
a=10.973(2)
b=7.5560(15)
c=17.067(3)
α= 90.00
β= 90.33(3)
γ= 90.00
V = 1415.0(5)
2213905N-[3-(2-Nitrophenyl)allylidene]naphthalen-1-amine
Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 6 o2919-o2919
a=15.440(2)
b=7.4165(10)
c=14.598(2)
α= 90.00
β= 117.347(2)
γ= 90.00
V = 1484.8(3)
2213963Bis(2,3,5-triphenyltetrazolium) tetrachloridocadmate(II)
Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 6 m1583-m1583
a=12.207(2)
b=15.254(3)
c=20.132(4)
α= 90.00
β= 90.73(3)
γ= 90.00
V = 3748.4(12)
22141322-[(2-Chloroethoxy)ethyl]-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranoside
Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 7 o3174-o3174
a=7.5382(13)
b=14.195(3)
c=21.204(4)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 2268.9(8)
2214600Dichloridobis[N-(2-pyridylmethyl)benzamide-κ^2^N,O]cadmium(II)
Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 8 m2058-m2058
a=11.800(2)
b=8.5536(17)
c=12.909(3)
α= 90.00
β= 105.60(3)
γ= 90.00
V = 1254.9(5)
2216026rac-catena-Poly[nickel(II)-di-μ-tryptophanato]
Acta Crystallographica Section E (2007) 63, 11 m2867-m2868
a=19.724(3)
b=5.6139(11)
c=9.0372(18)
α= 90.00
β= 97.616(2)
γ= 90.00
V = 991.8(3)
22176334-Butyl-3-(3,5-dimethoxyphenyl)-4-methoxy-2-(triisopropylsilyl)cyclopent-2-enone
Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 2 o516-o516
a=39.294(4)
b=8.3327(10)
c=29.274(3)
α= 90.00
β= 146.207(8)
γ= 90.00
V = 5331.1(15)
2219472Ethylenediammonium bis(5-methyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydropyrazol-1-ide)
Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 9 o1808-o1809
a=17.179(2)
b=17.179(2)
c=7.0929(15)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 2093.2(6)
2225327(1R*,2R*)-1-(7-Bromo-3-methoxynaphthalen- 2-yl)-4-(dimethylamino)-2-(naphthalen-1-yl)-1-phenylbutan-2-ol
Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 3 o636
a=12.716(3)
b=12.505(4)
c=17.771(4)
α= 90.00
β= 110.863(7)
γ= 90.00
V = 2640.6(12)
2225890{μ-6,6-Dimethoxy-2,2'-[butane-1,4-diylbis(nitrilomethylidyne)]diphenolato- 1:2κ^8^O^6^,O^1^,O^1'^,O^6'^: O^1^,N,N',O^1'^}tris(nitrato- 1κ^2^O,O')copper(II)gadolinium(III)
Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 5 m576-m577
a=11.795(2)
b=14.730(3)
c=14.892(3)
α= 90.00
β= 100.58(3)
γ= 90.00
V = 2543.4(9)
2226456(1R*,2R*)-1-(4-Chlorophenyl)-4-dimethylamino- 1-(3-methoxy-2-naphthyl)-2-(1-naphthyl)butan-2-ol
Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 7 o1571
a=18.712(5)
b=9.135(2)
c=16.369(4)
α= 90.00
β= 111.991(4)
γ= 90.00
V = 2594.4(11)
22265054,4'-[(2,7-Dibromofluorene-9,9-diyl)dimethylene]dipyridinium bis(perchlorate)
Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 7 o1718
a=15.605(3)
b=11.267(2)
c=16.318(3)
α= 90.00
β= 117.60(3)
γ= 90.00
V = 2542.6(11)
2228923Bis(μ-4-amino-3,5-dimethyl-4H-1,2,4-triazole)bis[diiodidozinc(II)]
Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 1 m26
a=7.4674(19)
b=13.442(3)
c=11.412(3)
α= 90.00
β= 102.598(6)
γ= 90.00
V = 1117.9(5)
22301422-Quinolin-2-yl-phenolic borodifluoridate
Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 5 o1049
a=7.4660(15)
b=8.6300(17)
c=9.3420(19)
α= 97.71(3)
β= 95.63(3)
γ= 92.61(3)
V = 592.5(2)
22323771,1',1''-{[4-(3,4-Ethylenedioxythiophen-2- yl)phenyl]methanetriyl}tris(1H-pyrazole)
Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 11 o3021
a=7.2356(14)
b=8.1104(16)
c=18.626(4)
α= 95.05(3)
β= 99.20(2)
γ= 112.14(3)
V = 986.2(4)
2236795[Bis[μ-bis(diphenylphosphino)methane-1:2κ^2^P:P]- bis(nitrito-κ^2^O,O')]disilver(I) acetonitrile disolvate
Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 11 m1367
a=12.1390(11)
b=11.1247(9)
c=20.0350(18)
α= 90.00
β= 95.5430(10)
γ= 90.00
V = 2692.9(4)
2240426(4Z)-4-{[(2-Chlorophenyl)amino](furan-2-yl)methylidene}-3-methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one
Acta Crystallographica Section E (2015) 71, 3 o177-o178
a=17.1008(16)
b=12.4737(12)
c=17.9070(17)
α= 90.00
β= 111.276(2)
γ= 90.00
V = 3559.4(6)
2311042Sodium chloride
Acta Crystallographica Section A (2015) 71, 6 562-568
a=5.62
b=5.62
c=5.62
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 177.504
4001085MoO8WZr
Chemistry of Materials (2008) 20, 5 1733
a=5.84039(10)
b=5.84039
c=6.06707(17)
α= 90.0
β= 90.0
γ= 120.0
V = 179.223(6)
4001086MoO8WZr
Chemistry of Materials (2008) 20, 5 1733
a=9.87224(8)
b=9.87224
c=17.54547(24)
α= 90.0
β= 90.0
γ= 120.0
V = 1480.90(2)
4026940C27H24O4
Journal of Organic Chemistry (2012) 77, 1685-1692
a=8.0546(7)
b=8.0546(7)
c=32.476(3)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 2106.9(3)
4027930C76H42O13
Journal of Organic Chemistry (2013) 78, 1157-1162
a=19.674(4)
b=14.365(3)
c=20.551(4)
α= 90.00
β= 99.25(3)
γ= 90.00
V = 5733(2)
4027931C76H14O3,C7H8
Journal of Organic Chemistry (2013) 78, 1157-1162
a=16.947(4)
b=15.195(3)
c=18.824(4)
α= 90.00
β= 114.551(4)
γ= 90.00
V = 4409.1(17)
4028392C17H24BrNO2
Journal of Organic Chemistry (2013) 78, 6503-6509
a=9.0028(9)
b=22.187(2)
c=9.7931(10)
α= 90.00
β= 110.278(2)
γ= 90.00
V = 1834.9(3)
4028700C37H56N4O2
Journal of Organic Chemistry (2013) 78, 10692-10704
a=10.7365(16)
b=12.0629(18)
c=15.643(2)
α= 71.062(2)
β= 84.577(2)
γ= 67.378(2)
V = 1767.8(4)