Structures by: Wang X.


Structures by: Wang X.

Results: 2644


#NameUnit Cell
11007144(C27H35N4O6Zn2),4(F6P),3(H4O2),H4O2,H4O2
Inorganic Chemistry (2005) 44, 3422-3430
a=23.935(3)
b=14.2035(16)
c=22.489(3)
α= 90.00
β= 106.99(2)
γ= 90.00
V = 7311.7(18)
1501651C15H20B10FeOS2
Bioconjugate chemistry (2011) 22, 1 16-25
a=13.874(3)
b=20.663(2)
c=7.3166(15)
α= 90.00
β= 101.44(2)
γ= 90.00
V = 2055.8(7)
1501876C21H20BrNO4
Organic letters (2011) 13, 4 564-567
a=7.5957(13)
b=11.494(2)
c=21.526(4)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 1879.3(6)
1502377C42H57N3OSZr
Organic letters (2011) 13, 18 4758-4761
a=20.685(2)
b=9.8517(11)
c=20.938(2)
α= 90.00
β= 94.334(2)
γ= 90.00
V = 4254.6(7)
1502869C16H17NO3
Organic letters (2010) 12, 7 1448-1451
a=10.264(4)
b=9.801(4)
c=13.252(6)
α= 90.00
β= 97.013(6)
γ= 90.00
V = 1323.1(10)
1503496C16H12ClN3
Organic letters (2012) 14, 2 452-455
a=8.5445(6)
b=13.2014(10)
c=12.4279(11)
α= 90.00
β= 102.815(2)
γ= 90.00
V = 1366.94(19)
1503544C43H58ClN9O7
Organic letters (2012) 14, 3 684-687
a=13.4563(17)
b=16.559(2)
c=20.379(3)
α= 90.00
β= 96.937(2)
γ= 90.00
V = 4507.7(10)
1503545C43H58ClN9O7
Organic letters (2012) 14, 3 684-687
a=13.673(4)
b=13.729(4)
c=14.697(5)
α= 75.330(3)
β= 69.249(3)
γ= 78.752(4)
V = 2478.8(13)
1503546C66H100Cl2N12O8
Organic letters (2012) 14, 3 684-687
a=19.8924(18)
b=18.5940(18)
c=18.4455(18)
α= 90.00
β= 90.145(2)
γ= 90.00
V = 6822.6(11)
1503547C60H80Cl2N14O10
Organic letters (2012) 14, 3 684-687
a=21.418(3)
b=13.542(2)
c=23.871(4)
α= 90.00
β= 112.779(2)
γ= 90.00
V = 6383.6(17)
1503548C82H117Cl2N16O10.5
Organic letters (2012) 14, 3 684-687
a=13.469(2)
b=13.882(2)
c=24.624(4)
α= 85.928(2)
β= 86.382(2)
γ= 71.005(2)
V = 4338.5(11)
1503549C72H96Cl2N16O10
Organic letters (2012) 14, 3 684-687
a=20.360(3)
b=14.2083(18)
c=26.254(3)
α= 90.00
β= 93.840(2)
γ= 90.00
V = 7577.7(17)
1503658C23H15N3S
Journal of Combinatorial Chemistry (2009) 11, 5 846
a=11.2726(14)
b=11.8903(15)
c=14.5544(17)
α= 86.571(2)
β= 88.755(2)
γ= 81.2490(10)
V = 1924.5(4)
1504015C23H21BrN2O4S
Organic letters (2009) 11, 15 3310-3313
a=9.951(2)
b=10.141(2)
c=22.100(5)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 2230.2(8)
1505118C36H55AlN2O2
Macromolecules (2007) 40, 6 1904
a=11.4152(7)
b=26.7147(15)
c=11.6640(7)
α= 90.00
β= 104.4920(10)
γ= 90.00
V = 3443.8(4)
1505119C24.5H29AlN2O2
Macromolecules (2007) 40, 6 1904
a=28.122(2)
b=10.3119(8)
c=18.5167(14)
α= 90.00
β= 124.0530(10)
γ= 90.00
V = 4448.9(6)
1505120C21H21AlCl4N2O2
Macromolecules (2007) 40, 6 1904
a=11.3955(8)
b=17.6046(11)
c=11.5904(8)
α= 90.00
β= 99.7630(10)
γ= 90.00
V = 2291.5(3)
1505121C22H23AlCl4N2O3
Macromolecules (2007) 40, 6 1904
a=13.7448(18)
b=17.259(2)
c=21.561(3)
α= 90.00
β= 107.278(2)
γ= 90.00
V = 4883.9(11)
1505122C18H15AlCl4N2O2
Macromolecules (2007) 40, 6 1904
a=13.4404(10)
b=14.5891(10)
c=10.7266(8)
α= 90.00
β= 112.8790(10)
γ= 90.00
V = 1937.8(2)
1505123C22H27AlN2O3
Macromolecules (2007) 40, 6 1904
a=11.0321(9)
b=10.2287(8)
c=18.3383(15)
α= 90.00
β= 94.0610(10)
γ= 90.00
V = 2064.2(3)
1505729C15H9F3
The journal of physical chemistry. A (2006) 110, 11 3954-3960
a=11.1557(8)
b=12.5428(9)
c=8.0282(6)
α= 90.00
β= 97.4500(10)
γ= 90.00
V = 1113.85(14)
1507407C54H76I4N4Pd2
Organic letters (2003) 5, 24 4635-4638
a=10.3173(16)
b=12.3785(17)
c=12.5477(17)
α= 110.479(10)
β= 93.757(11)
γ= 104.671(12)
V = 1431.1(4)
1507408C54H76Cl4N4Pd2
Organic letters (2003) 5, 24 4635-4638
a=15.9400(18)
b=15.9400(18)
c=26.756(3)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 6798.3(13)
1507564C52H54N6O7,CH4O,H2O
Journal of natural products (2012) 75, 4 707-715
a=10.6276(4)
b=17.6706(6)
c=12.8917(4)
α= 90.00
β= 104.187(2)
γ= 90.00
V = 2347.17(14)
1508435CuH3O7STb
Journal of rare earths (2006) 24, 6 659-662
a=13.9751(10)
b=6.2091(4)
c=6.3753(4)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 553.20(6)
1508436H3NiO7STb
Journal of rare earths (2006) 24, 6 659-662
a=13.2640(9)
b=6.1681(4)
c=6.5148(5)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 533.00(6)
1508437DyH3NiO7S
Journal of rare earths (2006) 24, 6 659-662
a=13.2560(8)
b=6.1320(4)
c=6.4907(4)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 527.60(6)
1508438GdH3NiO7S
Journal of rare earths (2006) 24, 6 659-662
a=7.0908(6)
b=7.2442(6)
c=10.3789(9)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 533.13(8)
1508439H3NiO7STb
Journal of rare earths (2006) 24, 6 659-662
a=7.0438(15)
b=7.2424(15)
c=10.333(2)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 527.13(19)
1508440DyH3NiO7S
Journal of rare earths (2006) 24, 6 659-662
a=6.9667(8)
b=7.2008(8)
c=10.2499(12)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 514.19(10)
1508441CuFH5O12S2Tb2
Journal of rare earths (2006) 24, 6 659-662
a=11.6889(7)
b=6.8660(4)
c=12.5280(8)
α= 90.00
β= 97.0920(10)
γ= 90.00
V = 997.75(10)
1511877C35H32ClN2O9.5
Organic letters (2013) 15, 7 1540-1543
a=10.1026(11)
b=12.2338(13)
c=13.8484(14)
α= 102.226(2)
β= 100.2550(10)
γ= 94.0670(10)
V = 1635.5(3)
1511878C31H28N2O6
Organic letters (2013) 15, 7 1540-1543
a=16.7024(15)
b=8.0751(7)
c=19.7821(17)
α= 90.00
β= 92.7990(10)
γ= 90.00
V = 2664.9(4)
1511931C22H15N5
Organic letters (2013) 15, 8 1954-1957
a=16.283(8)
b=10.980(6)
c=19.477(10)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 3482(3)
1511977C21H25FNO2.5
Journal of medicinal chemistry (2013) 56, 9 3478-3491
a=21.457(10)
b=5.787(3)
c=29.727(15)
α= 90.00
β= 98.372(15)
γ= 90.00
V = 3652(3)
1512238C30H32N4
Organic letters (2013) 15, 16 4246-4249
a=18.969(5)
b=13.405(3)
c=10.267(3)
α= 90.00
β= 95.745(8)
γ= 90.00
V = 2597.6(12)
1512399C72H88Mn4N8O56SiW12
Inorganica Chimica Acta (2012) 390, 135-142
a=12.437(5)
b=14.520(5)
c=16.254(5)
α= 107.875(5)
β= 91.203(5)
γ= 90.528(5)
V = 2792.6(17)
1512400C48H48Mn3N6O49PW12
Inorganica Chimica Acta (2012) 390, 135-142
a=15.378(5)
b=15.993(5)
c=18.636(5)
α= 100.932(5)
β= 103.704(5)
γ= 101.332(5)
V = 4230(2)
1512401C48H74Mn2N6O48SiW12
Inorganica Chimica Acta (2012) 390, 135-142
a=11.893(5)
b=13.102(5)
c=14.788(5)
α= 68.768(5)
β= 76.765(5)
γ= 69.485(5)
V = 1997.9(13)
1512402C64H60Cu6N8O50SiW12
Inorganica Chimica Acta (2012) 390, 135-142
a=14.939(5)
b=23.406(5)
c=34.243(5)
α= 90.000(5)
β= 90.000(5)
γ= 90.000(5)
V = 11973(5)
1512455C48H34N4O14Zn2
Inorganica Chimica Acta (2012) 392, 77-83
a=14.207(5)
b=23.962(5)
c=12.772(5)
α= 90.000(5)
β= 90.000(5)
γ= 90.000(5)
V = 4348(2)
1512456C24H18CdN2O6
Inorganica Chimica Acta (2012) 392, 77-83
a=10.471(5)
b=10.911(5)
c=10.963(5)
α= 63.106(5)
β= 80.411(5)
γ= 82.789(5)
V = 1099.6(9)
1512457C32H26CdN2O8
Inorganica Chimica Acta (2012) 392, 77-83
a=19.780(5)
b=18.275(5)
c=7.890(5)
α= 90.000(5)
β= 101.197(5)
γ= 90.000(5)
V = 2798(2)
1512474C30H24Cu3Mo5N12O28P2,2(O)
Inorganica Chimica Acta (2012) 392, 160-164
a=9.985(5)
b=23.899(5)
c=10.574(5)
α= 90.000(5)
β= 103.997(5)
γ= 90.000(5)
V = 2448.4(18)
1512475C30H24Cu2Mo12N12O40P,O
Inorganica Chimica Acta (2012) 392, 160-164
a=20.730(5)
b=14.554(5)
c=19.411(5)
α= 90.000(5)
β= 95.352(5)
γ= 90.000(5)
V = 5831(3)
1512641C14H6Fe2O6S2
Inorganica Chimica Acta (2012) 392, 112-117
a=13.2281(7)
b=11.6337(6)
c=11.1937(6)
α= 90.00
β= 101.1970(10)
γ= 90.00
V = 1689.83(15)
1512814C56H44Br4Co2N8O8
Inorganica Chimica Acta (2013) 394, 715-722
a=10.076(2)
b=12.750(3)
c=13.189(3)
α= 64.037(3)
β= 80.602(3)
γ= 68.594(3)
V = 1418.3(5)
1512815C28H20CoN8O12
Inorganica Chimica Acta (2013) 394, 715-722
a=22.432(4)
b=6.2562(12)
c=11.100(2)
α= 90.00
β= 99.851(3)
γ= 90.00
V = 1534.8(5)
1512816C40H34Br2CoN4O4
Inorganica Chimica Acta (2013) 394, 715-722
a=25.0246(15)
b=6.2508(4)
c=22.7773(13)
α= 90.00
β= 95.951(2)
γ= 90.00
V = 3543.7(4)
1512817C33H29ClCoN6O6
Inorganica Chimica Acta (2013) 394, 715-722
a=19.1278(11)
b=16.8327(10)
c=21.3003(12)
α= 90.00
β= 99.3350(10)
γ= 90.00
V = 6767.3(7)
1513110C26H31N4O7
Organic Letters (2013) 15, 22 5670
a=8.057(3)
b=9.258(3)
c=17.387(5)
α= 80.687(10)
β= 79.096(11)
γ= 87.104(13)
V = 1256.5(7)
1513111C22H22N4O6
Organic Letters (2013) 15, 22 5670
a=14.897(3)
b=6.8317(14)
c=20.380(4)
α= 90.00
β= 102.13(3)
γ= 90.00
V = 2027.8(7)
1513186C104H92Co4N16O19
Inorganica Chimica Acta (2013) 397, 89-93
a=27.993(5)
b=10.587(2)
c=33.716(6)
α= 90.00
β= 107.199(3)
γ= 90.00
V = 9545(3)
1513187C26H22CoN4O4
Inorganica Chimica Acta (2013) 397, 89-93
a=16.225(5)
b=18.445(5)
c=16.083(5)
α= 90.000(5)
β= 108.718(5)
γ= 90.000(5)
V = 4559(2)
1513412C22H15ClN2
Organic letters (2014) 16, 2 580-583
a=8.6705(17)
b=10.194(2)
c=10.926(2)
α= 110.20(3)
β= 92.26(3)
γ= 106.10(3)
V = 860.9(4)
1513518C16H15NO
Organic letters (2014) 16, 1 190-192
a=11.379(5)
b=7.083(3)
c=15.797(7)
α= 90.00
β= 91.74(2)
γ= 90.00
V = 1272.6(10)
1514238Dimanganese(III) Oxide
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao (2007) 28, 4 821-823
a=9.4173(11)
b=9.4173(11)
c=9.4173(11)
α= 90.
β= 90.
γ= 90.
V = 835.18(17)
1514898C30H35Br2N3O4S2
Polymer Chemistry (2013) 4, 17 4663
a=15.9739(6)
b=13.3946(4)
c=15.1964(5)
α= 90.00
β= 108.7370(10)
γ= 90.00
V = 3079.16(18)
1515064C101.5H146.5O96Pb14
Chemical Science (2012) 3, 7 2282
a=15.6077(13)
b=24.196(2)
c=38.766(3)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 14640(2)
1515065C96H128O89Pb16
Chemical Science (2012) 3, 7 2282
a=20.126(3)
b=18.866(3)
c=22.188(4)
α= 90.00
β= 94.783(2)
γ= 90.00
V = 8395(2)
15153044(C13H22N),Ag4I8
Nanoscale (2012) 4, 8 2713-2719
a=10.0164(8)
b=12.4022(9)
c=14.8694(10)
α= 89.2116(19)
β= 73.399(2)
γ= 73.308(2)
V = 1690.9(2)
1515305C15H34N,Ag2I3
Nanoscale (2012) 4, 8 2713-2719
a=7.1475(6)
b=9.7391(7)
c=18.189(2)
α= 102.28(2)
β= 98.07(3)
γ= 90.85(2)
V = 1223.6(2)
1515306C26H56N,Ag4I5
Nanoscale (2012) 4, 8 2713-2719
a=9.189(3)
b=10.093(3)
c=23.519(9)
α= 83.515(13)
β= 88.522(13)
γ= 68.316(12)
V = 2013.6(12)
151530716(C13H21ClN),4(Ag4I8),CH2Cl2
Nanoscale (2012) 4, 8 2713-2719
a=12.263(3)
b=24.775(5)
c=24.888(5)
α= 90.00
β= 91.51(3)
γ= 90.00
V = 7559(3)
1515387C51H60Br2O10
Polymer Chemistry (2013) 4, 14 3998
a=37.756(4)
b=11.9135(11)
c=27.853(5)
α= 90.00
β= 129.9680(10)
γ= 90.00
V = 9602(2)
1516031C40H31Br3CuN3OP
Chemical Science (2014) 5, 7 2761
a=18.610(5)
b=17.503(5)
c=46.898(5)
α= 90.000(5)
β= 98.136(5)
γ= 90.000(5)
V = 15122(6)
1516151C46H46MgO4
Polymer Chemistry (2014) 5, 15 4580
a=19.0981(16)
b=9.6221(8)
c=22.024(3)
α= 90.00
β= 109.3890(10)
γ= 90.00
V = 3817.7(7)
1516781C22H26N2O2S
Organic letters (2014) 16, 14 3656
a=8.3240(5)
b=15.6431(12)
c=15.7979(13)
α= 90.00
β= 94.8960(10)
γ= 90.00
V = 2049.6(3)
1516782C31H22N2O3S2
Organic letters (2014) 16, 14 3656
a=14.5520(15)
b=9.7511(11)
c=19.559(2)
α= 90.00
β= 105.499(2)
γ= 90.00
V = 2674.5(5)
1516863C22H15CdN5O5S
Inorganica Chimica Acta (2013) 399, 105-111
a=9.4120(7)
b=10.4276(8)
c=11.2794(9)
α= 69.9360(10)
β= 85.7410(10)
γ= 85.5820(10)
V = 1035.38(14)
1516864C20H12CdN6O4S3
Inorganica Chimica Acta (2013) 399, 105-111
a=23.615(4)
b=12.1786(14)
c=14.595(2)
α= 90.00
β= 90.199(15)
γ= 90.00
V = 4197.5(10)
1516865C36H21Cd2N8O9S
Inorganica Chimica Acta (2013) 399, 105-111
a=10.1091(7)
b=11.3814(7)
c=16.0648(11)
α= 105.1990(10)
β= 107.5430(10)
γ= 91.1510(10)
V = 1690.8(2)
1516937C15H14N3O5Zn
Inorganica Chimica Acta (2013) 400, 169-178
a=28.218(2)
b=10.8849(11)
c=10.7915(9)
α= 90.00
β= 106.8170(10)
γ= 90.00
V = 3172.9(5)
1516938C24H20Cd2N3O9
Inorganica Chimica Acta (2013) 400, 169-178
a=7.5872(6)
b=12.2872(11)
c=15.3589(15)
α= 68.1730(10)
β= 86.445(2)
γ= 72.8090(10)
V = 1268.0(2)
1516939{[Co(hpht)(ptmb)0.5(H2O)2]-H2O}
Inorganica Chimica Acta (2013) 400, 169-178
a=8.3540(8)
b=9.9055(9)
c=11.9259(12)
α= 91.3920(10)
β= 104.4280(10)
γ= 114.077(2)
V = 863.70(14)
1516940{[Ni(HPA)(ptmb)(H2O)2]-H2O}
Inorganica Chimica Acta (2013) 400, 169-178
a=11.47(4)
b=13.33(4)
c=19.23(5)
α= 90.00
β= 122.30(14)
γ= 90.00
V = 2485(14)
1516985C10H8O6Pb
Inorganica Chimica Acta (2013) 401, 24-29
a=10.2009(12)
b=9.7997(11)
c=10.1272(12)
α= 90.00
β= 101.0470(10)
γ= 90.00
V = 993.6(2)
1516986C10H16CoO10
Inorganica Chimica Acta (2013) 401, 24-29
a=20.7272(18)
b=12.9346(11)
c=10.2507(9)
α= 90.00
β= 102.4310(10)
γ= 90.00
V = 2683.8(4)
1516987C10H16O10Zn
Inorganica Chimica Acta (2013) 401, 24-29
a=20.7801(14)
b=12.8656(9)
c=10.2531(7)
α= 90.00
β= 102.6780(10)
γ= 90.00
V = 2674.3(3)
1517067C14H28Cd3Mo6N12O36P4
Inorganica Chimica Acta (2013) 402, 6-11
a=12.686(5)
b=14.444(5)
c=14.594(5)
α= 109.839(5)
β= 106.925(5)
γ= 96.214(5)
V = 2341.9(15)
1517068C32H60Cd5Mo12N24O72P8
Inorganica Chimica Acta (2013) 402, 6-11
a=12.836(5)
b=14.502(5)
c=14.953(5)
α= 104.155(5)
β= 102.830(5)
γ= 108.371(5)
V = 2422.3(15)
1517069C40H76Cd5Mo12N24O72P8
Inorganica Chimica Acta (2013) 402, 6-11
a=14.3639(10)
b=14.9311(10)
c=14.9490(10)
α= 114.3800(10)
β= 111.4440(10)
γ= 92.4370(10)
V = 2646.4(3)
1517131C60H54CoN12,2(NO3),2(H2O)
Inorganica Chimica Acta (2013) 402, 128-132
a=15.600(3)
b=9.6539(19)
c=20.651(8)
α= 90.00
β= 112.25(2)
γ= 90.00
V = 2878.5(14)
1517132C28H24CoN4O5
Inorganica Chimica Acta (2013) 402, 128-132
a=19.904(3)
b=19.904(3)
c=26.180(5)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 10372(3)
1517143C56H60EuN7O20S4
Inorganica Chimica Acta (2013) 402, 156-164
a=13.0252(17)
b=15.2017(18)
c=18.3190(19)
α= 99.7690(10)
β= 103.054(2)
γ= 115.193(2)
V = 3048.6(6)
1517144C112H120Gd2N14O40S8
Inorganica Chimica Acta (2013) 402, 156-164
a=13.0234(14)
b=15.1950(15)
c=18.3246(19)
α= 99.733(2)
β= 103.073(2)
γ= 115.144(3)
V = 3049.6(6)
1517145C110H116N14Nd2O40S8
Inorganica Chimica Acta (2013) 402, 156-164
a=12.930(2)
b=15.335(4)
c=18.136(5)
α= 68.794(5)
β= 76.090(4)
γ= 65.126(3)
V = 3024.9(12)
1517146C108H100N14O36S8Sm2,4(CH4O)
Inorganica Chimica Acta (2013) 402, 156-164
a=13.0091(14)
b=15.2063(16)
c=18.295(3)
α= 99.790(3)
β= 103.072(3)
γ= 115.190(2)
V = 3041.0(7)
1517147C112H120N14O40S8Tb2
Inorganica Chimica Acta (2013) 402, 156-164
a=13.0156(9)
b=15.1935(10)
c=18.3354(19)
α= 99.670(2)
β= 103.178(2)
γ= 115.1730(10)
V = 3047.3(4)
1517549C26H28N4
Organic letters (2014) 16, 18 4726-4729
a=4.7073(2)
b=28.2422(10)
c=8.1072(3)
α= 90.00
β= 105.4830(10)
γ= 90.00
V = 1038.69(7)
1517687C40H44ErN7O18
Inorganica Chimica Acta (2013) 404, 113-122
a=10.2963(15)
b=12.1680(18)
c=19.578(3)
α= 82.172(3)
β= 81.881(3)
γ= 66.876(2)
V = 2224.4(6)
1517688C40H44EuN7O18
Inorganica Chimica Acta (2013) 404, 113-122
a=10.2820(11)
b=12.2030(13)
c=19.5770(18)
α= 82.072(2)
β= 81.311(2)
γ= 67.0940(10)
V = 2228.2(4)
1517689C40H42GdN7O18
Inorganica Chimica Acta (2013) 404, 113-122
a=10.2946(13)
b=12.2250(16)
c=19.575(3)
α= 82.056(2)
β= 81.464(3)
γ= 67.014(2)
V = 2234.1(5)
1517690C39H48N7NdO19
Inorganica Chimica Acta (2013) 404, 113-122
a=8.9887(8)
b=11.8538(11)
c=21.5884(18)
α= 87.0720(10)
β= 86.772(2)
γ= 83.768(2)
V = 2280.7(3)
1517691C39H48N7O19Sm
Inorganica Chimica Acta (2013) 404, 113-122
a=8.9715(6)
b=11.8067(8)
c=21.5722(15)
α= 86.748(2)
β= 86.793(2)
γ= 83.6690(10)
V = 2264.6(3)
1517709C20H20P,C6NiS10
Inorganica Chimica Acta (2013) 404, 68-76
a=17.1280(5)
b=10.0072(3)
c=22.2536(7)
α= 90.00
β= 124.472(2)
γ= 90.00
V = 3144.55(18)
1518269C9H6BrNO
Organic letters (2014) 16, 23 6140
a=9.584(3)
b=4.1885(11)
c=11.089(3)
α= 90
β= 93.215(4)
γ= 90
V = 444.4(2)
1518633C24H17NO
Organic letters (2015) 17, 3 584-587
a=9.5489(5)
b=9.6991(5)
c=19.1473(10)
α= 90.00
β= 97.465(2)
γ= 90.00
V = 1758.31(16)
1518718Organics
Organic letters (2015) 17, 4 790-793
a=16.759(4)
b=7.4334(18)
c=30.141(7)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 3754.9(15)
1518719Organics
Organic letters (2015) 17, 4 790-793
a=6.1239(5)
b=16.8945(12)
c=17.8873(13)
α= 91.4680(9)
β= 95.3024(10)
γ= 90.1840(11)
V = 1842.1(2)