Structures by: Mobin S. M.


Structures by: Mobin S. M.

Results: 427


#NameUnit Cell
1100938C27H20N7ORu.2(ClO4).(NO3).(H2O).0.5(C6H6)
Inorganic Chemistry (2005) 44, 3499-3511
a=39.07(3)
b=9.625(8)
c=19.353(16)
α= 90.00
β= 111.644(13)
γ= 90.00
V = 6765(9)
1100939C28H22Cl2N6O4Ru
Inorganic Chemistry (2005) 44, 3499-3511
a=14.3980(8)
b=12.1620(9)
c=15.4770(14)
α= 90.00
β= 92.644(6)
γ= 90.00
V = 2707.3(4)
1100940C28H22ClN7O6Ru
Inorganic Chemistry (2005) 44, 3499-3511
a=13.7020(8)
b=13.8050(11)
c=15.1960(12)
α= 90.000(6)
β= 101.520(6)
γ= 90.000(6)
V = 2816.5(4)
1100941C28H22N7ORu.3(ClO4).2(H2O)
Inorganic Chemistry (2005) 44, 3499-3511
a=9.2829(14)
b=10.4319(15)
c=18.729(3)
α= 104.955(2)
β= 92.655(2)
γ= 95.718(2)
V = 1738.6(5)
11009422[(C27H19O2N6Ru).3(ClO4)].1.5[CH3CN]
Inorganic Chemistry (2005) 44, 3499-3511
a=21.1704(18)
b=30.040(3)
c=14.8373(13)
α= 90.00
β= 133.3790(10)
γ= 90.00
V = 6858.3(11)
1100943C27H19Cl2N5O5Ru
Inorganic Chemistry (2005) 44, 3499-3511
a=11.1910(11)
b=14.1940(10)
c=33.1510(10)
α= 90.000(4)
β= 90.000(6)
γ= 90.000(7)
V = 5265.9(7)
1100944C27H19N6O3Ru.(ClO4).0.5(H2O)
Inorganic Chemistry (2005) 44, 3499-3511
a=11.1960(9)
b=14.4280(10)
c=34.039(6)
α= 90.000(11)
β= 90.000(10)
γ= 90.000(6)
V = 5498.5(11)
11009452[C27H18N5SRu(ClO4)].0.5CH3OH
Inorganic Chemistry (2005) 44, 3499-3511
a=13.6062(16)
b=15.2525(18)
c=15.6016(19)
α= 113.505(2)
β= 93.348(2)
γ= 105.418(2)
V = 2812.3(6)
1505887C14H18N2O5
Organic letters (2006) 8, 6 1201-1204
a=6.0200(7)
b=15.0800(13)
c=16.3710(11)
α= 90.00
β= 92.672(3)
γ= 90.00
V = 1484.6(2)
1505888C15H9NO6
Organic letters (2006) 8, 6 1201-1204
a=7.4374(4)
b=8.0243(6)
c=11.3999(15)
α= 90.00
β= 92.670(7)
γ= 90.00
V = 679.61(11)
1516071C13H17N2O3P
Organic letters (2012) 14, 16 4070-4073
a=15.927(4)
b=10.8801(17)
c=17.331(4)
α= 90.00
β= 90.31(2)
γ= 90.00
V = 3003.2(11)
1544298C38H26N2S
The Journal of Physical Chemistry C (2016) 120, 42 24030
a=17.9549(11)
b=5.7818(3)
c=55.027(3)
α= 90.00
β= 91.498(5)
γ= 90.00
V = 5710.5(6)
1544299C39H28N2S
The Journal of Physical Chemistry C (2016) 120, 42 24030
a=5.9323(3)
b=9.0092(5)
c=28.6842(16)
α= 91.068(4)
β= 90.990(4)
γ= 101.891(4)
V = 1499.53(14)
22257705,10,15,20-Tetra-2-furylporphyrin
Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 5 o1160-o1161
a=9.6068(4)
b=7.3956(3)
c=18.1770(7)
α= 90.00
β= 97.419(4)
γ= 90.00
V = 1280.63(9)
4020047"1-methyl-1-(2-oxo-propyl)-4a,5,8,8a-tetrahydro-1H-naphthalen-2-0ne".
Journal of Organic Chemistry (2005) 70, 973-981
a=6.6080(11)
b=8.3730(5)
c=12.3070(8)
α= 100.772(5)
β= 98.244(9)
γ= 111.589(8)
V = 605.00(11)
40201583-((-Nitromethyl)-1,6,7,7a-tetrahydro-3a,6-epoxy-2-benzothiophene
Journal of Organic Chemistry (2005) 70, 2235-2243
a=5.6300(3)
b=9.5080(5)
c=9.7400(10)
α= 100.476(6)
β= 99.667(6)
γ= 104.537(4)
V = 483.63(6)
40201591-((-Nitromethyl)-4,4a,5,6-tetrahydro-3H-6,8a,7,8-diepoxyisochromene
Journal of Organic Chemistry (2005) 70, 2235-2243
a=8.1670(13)
b=10.7620(12)
c=11.823(2)
α= 103.069(13)
β= 95.201(18)
γ= 89.954(11)
V = 1007.9(3)
4020160(5R,6R)-1,3,3a,4,5,6-Hexahydro-1-(nitromethyl) isobenzofuran-5,6-diacetate
Journal of Organic Chemistry (2005) 70, 2235-2243
a=8.5280(10)
b=10.6700(7)
c=16.3100(10)
α= 90.00
β= 103.067(7)
γ= 90.00
V = 1445.7(2)
4020796C12H16O5
Journal of Organic Chemistry (2004) 69, 967-969
a=7.4888(5)
b=15.2345(11)
c=10.0221(5)
α= 90.000
β= 98.888(5)
γ= 90.000
V = 1129.67(12)
4020797C14H18O6
Journal of Organic Chemistry (2004) 69, 967-969
a=10.5020(13)
b=10.6560(10)
c=12.9850(18)
α= 90.000
β= 109.664(10)
γ= 90.000
V = 1368.4(3)
402277111-Methyl-8-spiroepoxy-tricyclo[5.2.2.01,5]undec-3,10-dien-9-one
Journal of Organic Chemistry (2007) 72, 2058-2067
a=8.4250(6)
b=12.5710(10)
c=20.3350(19)
α= 90.00
β= 91.167(7)
γ= 90.00
V = 2153.2(3)
4024389C11H12Br3NO4
Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 2601-2604
a=10.433(3)
b=11.751(3)
c=12.122(3)
α= 90.00
β= 91.12(2)
γ= 90.00
V = 1486.0(6)
4024390C6H8Br3NO3
Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 2601-2604
a=7.8886(11)
b=10.8447(13)
c=12.5544(13)
α= 90.00
β= 93.540(9)
γ= 90.00
V = 1072.0(2)
4024391C14H20Br6N2O4
Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 2601-2604
a=7.735(3)
b=13.855(5)
c=10.472(3)
α= 90.00
β= 90.82(3)
γ= 90.00
V = 1122.1(6)
4024392C10H9Br2NO3
Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 2601-2604
a=7.3612(5)
b=11.0472(12)
c=15.5080(18)
α= 90.00
β= 102.165(8)
γ= 90.00
V = 1232.8(2)
4024788C20H20O4
Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 16 6092-6104
a=8.663(2)
b=9.548(3)
c=10.915(3)
α= 90.92(2)
β= 94.53(2)
γ= 116.86(3)
V = 801.5(4)
4024789C13H16O2
Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 16 6092-6104
a=8.1475(9)
b=8.2598(17)
c=8.4000(10)
α= 79.263(13)
β= 70.219(10)
γ= 80.475(12)
V = 519.41(14)
4024790C15H20O3
Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 16 6092-6104
a=8.424(3)
b=23.69(5)
c=25.474(9)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 5083(10)
4024791C14H18O2
Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 16 6092-6104
a=8.1740(16)
b=8.4240(6)
c=8.5710(7)
α= 98.169(7)
β= 100.674(10)
γ= 90.637(10)
V = 573.66(13)
4027403C12H8Br4
Journal of Organic Chemistry (2012) 77, 6998-7004
a=15.8820(16)
b=9.5654(7)
c=11.5424(12)
α= 90.00
β= 132.73(10)
γ= 90.00
V = 1288(2)
4028236C26H24N2O9S2
Journal of Organic Chemistry (2013) 78, 5073-5077
a=13.2930(3)
b=11.5155(3)
c=34.5292(9)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 5285.6(2)
4028243C38H22Fe2N4S2
Journal of Organic Chemistry (2013) 78, 4940-4948
a=5.8557(2)
b=11.1797(3)
c=23.0458(7)
α= 90.00
β= 96.169(3)
γ= 90.00
V = 1499.96(8)
4028244C36H24Fe2N2S
Journal of Organic Chemistry (2013) 78, 4940-4948
a=7.8356(3)
b=13.5503(6)
c=14.1937(7)
α= 101.051(4)
β= 104.151(4)
γ= 102.601(4)
V = 1377.45(12)
4028245C18H11BrFeN2S
Journal of Organic Chemistry (2013) 78, 4940-4948
a=5.8233(13)
b=10.972(3)
c=25.131(4)
α= 92.163(16)
β= 94.088(16)
γ= 90.087(18)
V = 1600.5(6)
4028857C36H23FeN3S
Journal of Organic Chemistry (2013) 78, 12440-12452
a=8.3665(5)
b=12.8349(7)
c=13.9064(8)
α= 92.895(5)
β= 90.071(5)
γ= 92.334(4)
V = 1490.16(15)
4028858C25H15FeN3S
Journal of Organic Chemistry (2013) 78, 12440-12452
a=10.7116(2)
b=19.3310(3)
c=10.3975(2)
α= 90.00
β= 115.994(2)
γ= 90.00
V = 1935.17(7)
4028859C34H20FeN2S
Journal of Organic Chemistry (2013) 78, 12440-12452
a=14.4585(3)
b=7.53930(10)
c=23.5366(4)
α= 90.00
β= 96.619(2)
γ= 90.00
V = 2548.55(8)
4028860C31H20Cl3FeN3S
Journal of Organic Chemistry (2013) 78, 12440-12452
a=20.1248(3)
b=8.14360(10)
c=16.4453(3)
α= 90.00
β= 93.0960(10)
γ= 90.00
V = 2691.26(7)
4028958C15H20O3
Journal of Organic Chemistry (2009) 74, 16 6092-6104
a=8.424(3)
b=23.69(5)
c=25.474(9)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 5084(11)
4031996C23H23NO4
The Journal of organic chemistry (2016) 81, 10 4378-4385
a=20.1569(13)
b=7.4950(6)
c=13.1446(5)
α= 90.00
β= 95.770(7)
γ= 90.00
V = 1975.8(2)
4071137C24H17Fe4NO9Te2
Organometallics (2008) 27, 19 5094
a=9.3250(2)
b=15.1222(3)
c=20.0419(4)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 2826.20(10)
4071138C22H20Cl2Fe3N2O8Te2
Organometallics (2008) 27, 19 5094
a=9.8877(2)
b=13.3922(3)
c=22.1362(5)
α= 90.00
β= 91.621(2)
γ= 90.00
V = 2930.06(11)
4071139C21H10Fe4O9S2
Organometallics (2008) 27, 19 5094
a=13.6715(12)
b=7.1808(5)
c=24.949(2)
α= 90.00
β= 94.762(7)
γ= 90.00
V = 2440.8(3)
4071140C33H20Fe5O9S2
Organometallics (2008) 27, 19 5094
a=10.1722(8)
b=12.7137(8)
c=25.4348(16)
α= 90.00
β= 101.025(6)
γ= 90.00
V = 3228.7(4)
4075721C16H14FeSe2
Organometallics (2005) 24, 3 367
a=6.0550(6)
b=6.8540(6)
c=10.0860(8)
α= 105.771(7)
β= 101.616(7)
γ= 104.784(9)
V = 372.64(7)
4075722C24H14Fe4O8Se4
Organometallics (2005) 24, 3 367
a=11.2890(7)
b=10.9700(12)
c=24.1500(17)
α= 90.000(7)
β= 96.531(6)
γ= 90.000(8)
V = 2971.3(4)
4075723C24H14Fe4O8S2Se2
Organometallics (2005) 24, 3 367
a=11.2860(11)
b=10.8070(15)
c=23.9350(10)
α= 90.000(9)
β= 96.608(6)
γ= 90.000(10)
V = 2899.9(5)
4075724C24H14Fe3O8RuS2Se2
Organometallics (2005) 24, 3 367
a=11.4021(17)
b=10.8602(17)
c=24.127(4)
α= 90.00
β= 97.031(3)
γ= 90.00
V = 2965.2(8)
4076027C39H30Fe4O3
Organometallics (2005) 24, 20 4793
a=7.3919(8)
b=11.0879(11)
c=18.6596(18)
α= 97.989(5)
β= 91.177(5)
γ= 99.269(5)
V = 1493.3(3)
4076028C30H20Fe4O6
Organometallics (2005) 24, 20 4793
a=7.8400(12)
b=11.9950(8)
c=14.4890(8)
α= 94.442(5)
β= 93.843(8)
γ= 105.805(8)
V = 1301.6(2)
4076029C28H20Fe3O4
Organometallics (2005) 24, 20 4793
a=35.321(3)
b=6.4260(7)
c=24.8580(18)
α= 90.00
β= 121.848(6)
γ= 90.00
V = 4792.7(8)
4076030C36H30Fe3
Organometallics (2005) 24, 20 4793
a=11.9320(12)
b=12.4940(11)
c=18.1790(14)
α= 90.00
β= 95.373(8)
γ= 90.00
V = 2698.2(4)
4076031C12H11FeS0.5
Organometallics (2005) 24, 20 4793
a=8.0620(9)
b=24.1030(7)
c=9.9580(17)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 1935.0(4)
4076808C20H10Fe2MoO7Se2
Organometallics (2002) 21, 11 2215
a=17.3616(19)
b=7.2358(11)
c=18.3164(16)
α= 90.000(9)
β= 100.044(8)
γ= 90.000(11)
V = 2265.7(5)
4076809C22H10Co2Fe2MoO9Te2
Organometallics (2002) 21, 11 2215
a=9.3520(8)
b=17.7580(12)
c=16.6850(9)
α= 90.000(5)
β= 100.657(5)
γ= 90.000(6)
V = 2723.1(3)
4082070C18H10Br2O6Ru2S2
Organometallics (2013) 32, 24 7292
a=10.9194(3)
b=18.5213(5)
c=11.7728(3)
α= 90.00
β= 97.662(2)
γ= 90.00
V = 2359.69(11)
4082071C20H14I2O6Ru2S2
Organometallics (2013) 32, 24 7292
a=16.3728(19)
b=18.367(3)
c=9.326(11)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 2805(3)
4082072C18H10Br2O6Ru2Se2
Organometallics (2013) 32, 24 7292
a=8.8789(8)
b=11.2063(10)
c=23.799(2)
α= 90.00
β= 99.764(10)
γ= 90.00
V = 2333.7(4)
4082073C18H10I2O6Ru2Se2
Organometallics (2013) 32, 24 7292
a=9.1369(11)
b=11.5390(13)
c=23.111(2)
α= 90.00
β= 98.591(11)
γ= 90.00
V = 2409.3(5)
4082074C20H14Br2O6Ru2Se2
Organometallics (2013) 32, 24 7292
a=15.9490(4)
b=18.4754(6)
c=8.9862(2)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 2647.91(12)
4082075C18H10Br2O6Ru2Te2
Organometallics (2013) 32, 24 7292
a=9.1274(5)
b=10.0601(4)
c=14.4478(6)
α= 92.445(4)
β= 96.145(4)
γ= 112.010(4)
V = 1217.94(10)
4082076C18H10I2O6Ru2Te2
Organometallics (2013) 32, 24 7292
a=9.3236(3)
b=10.0685(3)
c=14.4129(5)
α= 91.151(2)
β= 95.976(3)
γ= 111.780(3)
V = 1247.07(8)
4082347C62H48N4O14Re4Se4
Organometallics (2014) 33, 2 465
a=20.018(2)
b=24.330(3)
c=15.287(2)
α= 90.00
β= 117.706(16)
γ= 90.00
V = 6591.7(17)
4082348C30H22N2O6Re2Se2,2(C2H4Cl2)
Organometallics (2014) 33, 2 465
a=13.1194(3)
b=20.1363(5)
c=15.8113(4)
α= 90.00
β= 107.078(2)
γ= 90.00
V = 3992.79(17)
4082349C65H50Cl2N4O12Re4Se4
Organometallics (2014) 33, 2 465
a=11.1407(3)
b=13.8641(3)
c=23.4548(5)
α= 92.962(2)
β= 102.495(2)
γ= 108.160(2)
V = 3332.94(15)
40823502(C30H22N2O6Re2Se2),3(C8H5),2(C2H4Cl2)
Organometallics (2014) 33, 2 465
a=27.1459(7)
b=10.9151(2)
c=30.7886(9)
α= 90.00
β= 111.970(3)
γ= 90.00
V = 8460.2(4)
4082351C60H44N4O12Re4Se4,2(C18H12)
Organometallics (2014) 33, 2 465
a=16.7322(3)
b=12.9415(2)
c=19.7673(3)
α= 90.00
β= 93.4932(16)
γ= 90.00
V = 4272.45(12)
4082898C25H20BF2FeN3
Organometallics (2014) 33, 7 1867
a=20.5133(6)
b=15.1810(4)
c=14.5953(4)
α= 90.00
β= 110.808(3)
γ= 90.00
V = 4248.7(2)
4082899C25H20BF2FeN3
Organometallics (2014) 33, 7 1867
a=11.3486(3)
b=13.7482(3)
c=13.9193(4)
α= 88.981(2)
β= 88.659(2)
γ= 69.607(2)
V = 2034.95(9)
4082900C50H38B2F4Fe2N4O2
Organometallics (2014) 33, 7 1867
a=7.88490(10)
b=10.0374(2)
c=26.0231(5)
α= 90.00
β= 94.228(2)
γ= 90.00
V = 2053.96(6)
4082901C25H19BF2FeN2O
Organometallics (2014) 33, 7 1867
a=11.0633(4)
b=14.4288(6)
c=26.8755(13)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 4290.1(3)
4083135C30H44CuFeN4O2P2,BF4,CH2Cl2
Organometallics (2014) 33, 18 4784
a=15.9608(3)
b=11.7770(2)
c=20.7616(4)
α= 90.00
β= 110.9980(10)
γ= 90.00
V = 3643.41(12)
4083136C42H36BCuF4FeN4O2P2
Organometallics (2014) 33, 18 4784
a=12.1570(13)
b=13.5364(17)
c=13.6052(15)
α= 76.514(10)
β= 70.315(10)
γ= 70.216(10)
V = 1965.6(4)
4083933C46H28Fe2O6Ru2
Organometallics (2014) 33, 14 3857
a=12.978(3)
b=18.798(9)
c=15.313(4)
α= 90.00
β= 98.71(2)
γ= 90.00
V = 3693(2)
4083934C46H28Fe2O6Ru2
Organometallics (2014) 33, 14 3857
a=18.0763(4)
b=7.3167(2)
c=28.2952(6)
α= 90.00
β= 92.099(2)
γ= 90.00
V = 3739.78(15)
4083935C46H28Fe2O6Ru2
Organometallics (2014) 33, 14 3857
a=17.737(4)
b=13.2614(13)
c=33.972(4)
α= 90.00
β= 90.876(15)
γ= 90.00
V = 7990(2)
4083936C46H28Fe2O6Ru2
Organometallics (2014) 33, 14 3857
a=18.2974(3)
b=9.47190(10)
c=23.7280(4)
α= 90.00
β= 108.980(2)
γ= 90.00
V = 3888.75(11)
4083937C46H28Fe2O6Ru2
Organometallics (2014) 33, 14 3857
a=10.3634(10)
b=11.5932(9)
c=17.3141(16)
α= 87.687(7)
β= 73.545(8)
γ= 88.782(7)
V = 1993.3(3)
4083938C47H28Fe2O7Ru2
Organometallics (2014) 33, 14 3857
a=14.0567(18)
b=10.4381(12)
c=28.404(5)
α= 90.00
β= 99.102(14)
γ= 90.00
V = 4115.1(10)
4083939C64H43Fe2O6PPtRu2
Organometallics (2014) 33, 14 3857
a=11.5193(4)
b=14.2940(6)
c=19.6261(5)
α= 102.376(3)
β= 106.919(3)
γ= 104.675(3)
V = 2842.3(2)
4083940C64H43Fe2O9PPtRu2
Organometallics (2014) 33, 14 3857
a=13.333(3)
b=14.261(3)
c=18.007(3)
α= 79.140(16)
β= 74.552(18)
γ= 72.84(2)
V = 3130.8(12)
4083941C63H43Fe2O5PRu2
Organometallics (2014) 33, 14 3857
a=11.6865(4)
b=14.5617(5)
c=16.8171(5)
α= 95.208(2)
β= 103.323(3)
γ= 111.082(3)
V = 2550.46(16)
4085391C54H36N3O15Re3S3,C4.5H6
Organometallics (2015) 34, 4 724
a=10.6581(2)
b=35.7402(6)
c=30.3489(5)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 11560.6(3)
40853922(C102H60N6O30Re6Se6),16(C3H7NO),C2H4NO
Organometallics (2015) 34, 4 724
a=14.3173(2)
b=23.7212(4)
c=24.7775(4)
α= 114.0778(15)
β= 103.6009(13)
γ= 90.4509(12)
V = 7416.1(2)
4108885C36H44N4O12Ru2
Journal of the American Chemical Society (2008) 130, 17575-17583
a=25.485(4)
b=25.485(4)
c=24.7823(18)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 16096(4)
4108886C38H48Cl4N4O10Ru2
Journal of the American Chemical Society (2008) 130, 17575-17583
a=13.3882(3)
b=11.5698(3)
c=28.3154(6)
α= 90.00
β= 92.939(2)
γ= 90.00
V = 4380.25(18)
4302636C20H37B5ClW2
Inorganic Chemistry (2009) 48, 6509-6516
a=8.7448(4)
b=9.5666(6)
c=15.0780(6)
α= 100.489(4)
β= 95.436(4)
γ= 98.750(4)
V = 1216.12(11)
4302637C20H36B5Cl2W2
Inorganic Chemistry (2009) 48, 6509-6516
a=16.3283(5)
b=14.5755(5)
c=21.4963(6)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 5116.0(3)
4302638C20H35B5Cl2W2
Inorganic Chemistry (2009) 48, 6509-6516
a=8.8726(8)
b=9.6329(5)
c=15.0677(8)
α= 99.239(4)
β= 97.424(6)
γ= 99.257(6)
V = 1238.57(15)
4303405C49H51ClN7O5Ru
Inorganic Chemistry (2009) 48, 9800-9810
a=11.744(8)
b=19.608(10)
c=19.557(9)
α= 90.00
β= 102.47(5)
γ= 90.00
V = 4397(4)
4303917C30H39NO5Ru
Inorganic Chemistry (2009) 48, 11853-11864
a=8.8841(10)
b=11.9536(7)
c=14.2928(7)
α= 88.701(4)
β= 80.169(6)
γ= 79.386(7)
V = 1469.9(2)
4308786C20H23ClN3O8Ru
Inorganic Chemistry (2005) 44, 1571-1579
a=11.730(2)
b=11.667(2)
c=17.483(4)
α= 90.00
β= 92.37(3)
γ= 90.00
V = 2390.6(8)
4308787C30H32ClN6O8Ru
Inorganic Chemistry (2005) 44, 1571-1579
a=26.6680(17)
b=7.773(3)
c=19.494(4)
α= 90.000(17)
β= 127.129(19)
γ= 90.000(19)
V = 3221.7(16)
4308788C30H32N6O4Ru
Inorganic Chemistry (2005) 44, 1571-1579
a=8.6960(8)
b=9.3830(7)
c=18.6479(9)
α= 90.00
β= 107.954(5)
γ= 90.00
V = 1447.47(19)
4308789C30H32N6O4Ru
Inorganic Chemistry (2005) 44, 1571-1579
a=11.2430(15)
b=12.0250(18)
c=21.839(2)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 2952.6(7)
4309428C26H21Cl2N5O6Ru
Inorganic Chemistry (2005) 44, 6092-6099
a=30.698(4)
b=7.9640(11)
c=22.463(3)
α= 90.00
β= 106.066(10)
γ= 90.00
V = 5277.2(13)
4309429C28H22Cl2N6O9Ru
Inorganic Chemistry (2005) 44, 6092-6099
a=10.0946(14)
b=11.1302(11)
c=13.991(2)
α= 80.700(13)
β= 75.700(11)
γ= 84.439(15)
V = 1500.6(3)
4309430C26H19ClN6O7Ru
Inorganic Chemistry (2005) 44, 6092-6099
a=8.6950(7)
b=19.8760(19)
c=15.630(3)
α= 90.00
β= 105.503(11)
γ= 90.00
V = 2602.9(6)
4309431C30H25Cl3N8O14Ru
Inorganic Chemistry (2005) 44, 6092-6099
a=12.944(8)
b=17.396(3)
c=16.5140(10)
α= 90.00
β= 97.00(4)
γ= 90.00
V = 3691(2)
4310508Ru Complex
Inorganic Chemistry (2004) 43, 1056-1064
a=9.917(6)
b=10.452(6)
c=15.431(9)
α= 83.564(9)
β= 75.212(9)
γ= 67.069(9)
V = 1424.1(15)