Structures by: Izumi F.


Structures by: Izumi F.

Results: 76


#NameUnit Cell
1000031Ba2Cu4O8Y
Acta Crystallographica Section C (1991) 47, 1143-1145
a=3.8402(1)
b=3.8708(1)
c=27.2309(3)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 404.8
1100021Tin oxide
Journal of Solid State Chemistry (1981) 38, 381-385
a=3.7986(1)
b=3.7986(1)
c=4.8408(2)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 69.8
1513981Lithium Manganese Oxide (1.32/1.68/4)
Journal of Solid State Chemistry (1997) 130, 74-80
a=8.1594(3)
b=8.1594(3)
c=8.1594(3)
α= 90.
β= 90.
γ= 90.
V = 543.22(3)
1513982Lithium Manganese Oxide (1.34/1.66/4)
Journal of Solid State Chemistry (1997) 130, 74-80
a=8.1407(6)
b=8.1407(6)
c=8.1407(6)
α= 90.
β= 90.
γ= 90.
V = 539.49(7)
1513996Lithium Manganese(III) Manganese(IV) Oxide
Journal of Solid State Chemistry (1999) 146, 322-328
a=8.24376(13)
b=8.24376(14)
c=8.24376(14)
α= 90.
β= 90.
γ= 90.
V = 560.242(16)
1521087Nd2 Ba Cu3 O6.995
High Temperature Superconductor and Novel Inorganic Materials (1999) 62, 145-150
a=7.7878
b=3.8349
c=23.1521
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 691.448
1521168(V O)2 (P2 O7)
Journal of Solid State Chemistry (1999) 146, 369-379
a=7.73808
b=9.58698
c=16.58949
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 1230.688
1521198Tl1.778 (Ba0.85 Sr0.15)2 Ca2 Cu3 O9.728
High Temperature Superconductor and Novel Inorganic Materials (1999) 62, 129-132
a=3.84897
b=3.84897
c=35.5352
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 526.439
1521199Tl1.772 (Ba0.80 Sr0.20)2 Ca2 Cu3 O9.752
High Temperature Superconductor and Novel Inorganic Materials (1999) 62, 129-132
a=3.84697
b=3.84697
c=35.4833
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 525.124
1521200Tl1.810 (Ba0.75 Sr0.25)2 Ca2 Cu3 O9.784
High Temperature Superconductor and Novel Inorganic Materials (1999) 62, 129-132
a=3.84615
b=3.84615
c=35.4424
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 524.295
1521206(Al (P O4)) ((C2 H5)3 N)0.0433
Journal of Physics and Chemistry of Solids (1999) 60, 1531-1535
a=13.7258
b=13.7258
c=8.4031
α= 90
β= 90
γ= 120
V = 1371.025
1521207Al (P O4)
Journal of Physics and Chemistry of Solids (1999) 60, 1531-1535
a=13.7711
b=23.846
c=8.3769
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 2750.854
1521338Sr3 Fe2 O6.93
Journal of Physics and Chemistry of Solids (1999) 60, 1443-1446
a=3.8591
b=3.8591
c=20.17259
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 300.423
1523993Cu6 La
Journal of the Physical Society of Japan (1985) 54, 3358-3361
a=5.143
b=10.204
c=8.144
α= 90
β= 91.49
γ= 90
V = 427.246
1523994Cu6 Pr
Journal of the Physical Society of Japan (1987) 56, 2245-2247
a=5.094
b=10.154
c=8.088
α= 90
β= 91.33
γ= 90
V = 418.235
1523995Cu6 Pr
Journal of the Physical Society of Japan (1987) 56, 2245-2247
a=8.09
b=5.085
c=10.144
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 417.300
1525007(Ti2 D3)1.6
Acta Metallurgica (1988) 36, 2267-2273
a=4.189
b=4.23
c=4.584
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 81.226
1525896La0.333 Nb O3
Molecular Crystals and Liquid Crystals (2000) 341, 225-230
a=7.81935
b=7.83789
c=7.91329
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 484.983
1525897La0.333 Li0.075 Nb O3
Molecular Crystals and Liquid Crystals (2000) 341, 225-230
a=7.82325
b=7.84208
c=7.91954
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 485.868
1526465K0.8 Ti1.733 Li0.267 O4 (H2 O)0.112
Molecular Crystals and Liquid Crystals (2000) 341, 253-258
a=3.82484
b=15.5439
c=2.9737
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 176.795
1526607Ca (Bi2 Ta2 O9)
Physical Review, Serie 3. B - Condensed Matter (18,1978-) (2000) 61, 6559-6564
a=5.4625
b=5.4286
c=24.94499
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 739.712
1526608Ba (Bi2 Ta2 O9)
Physical Review, Serie 3. B - Condensed Matter (18,1978-) (2000) 61, 6559-6564
a=3.9265
b=3.9265
c=25.58659
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 394.479
1526741(Ca0.9 Sr0.1) (Fe O3)
Solid State Sciences (2000) 2, 673-687
a=5.35326
b=7.5548
c=5.34146
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 216.024
1526743(Ca0.8 Sr0.2) (Fe O3)
Solid State Sciences (2000) 2, 673-687
a=5.3602
b=7.5762
c=5.3605
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 217.690
1526745(Ca0.6 Sr0.4) (Fe O3)
Solid State Sciences (2000) 2, 673-687
a=5.39295
b=7.6062
c=5.3824
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 220.785
1526747(Ca0.2 Sr0.8) (Fe O3)
Solid State Sciences (2000) 2, 673-687
a=3.8367
b=3.8367
c=3.8367
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 56.477
1526749Ca (Fe O3)
Solid State Sciences (2000) 2, 673-687
a=5.31301
b=5.34719
c=7.52351
α= 90
β= 90.063
γ= 90
V = 213.740
1526751Ca (Fe O3)
Solid State Sciences (2000) 2, 673-687
a=5.35168
b=7.54004
c=5.32613
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 214.919
1527667Cu4 In Yb
Journal of the Physical Society of Japan (1990) 59, 792-795
a=7.1575
b=7.1575
c=7.1575
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 366.677
1528523Eu (O H)2.5 Cl0.5 (H2 O)0.8
Chemistry - A European Journal (2008) 14, 9255-9260
a=12.9152
b=7.3761
c=8.7016
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 828.948
1531441(Li0.999 Ni0.001) Ni O2
Solid State Ionics (2002) 152, 207-216
a=2.88071
b=2.88071
c=14.2373
α= 90
β= 90
γ= 120
V = 102.319
1531444(Li0.973 Ni0.027) Ni O2
Solid State Ionics (2002) 152, 207-216
a=2.88443
b=2.88443
c=14.2478
α= 90
β= 90
γ= 120
V = 102.659
1531558Tl1.66 Ba2 Ca1.95 Y0.05 Cu3.25 O9.952
Journal of the Ceramic Society of Japan (2002) 110, 1279 180-185
a=3.8523
b=3.8523
c=35.644
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 528.965
1532574(Tl0.889 Cu0.067)2 Ba2 Ca2 Cu3 O9.808
Journal of the Ceramic Society of Japan (2003) 111, 1297 651-657
a=3.8515
b=3.8515
c=35.6695
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 529.123
1533495Na0.358 Co O2 (H2 O)0.642
Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 372-376
a=2.8344
b=2.8344
c=13.842
α= 90
β= 90
γ= 120
V = 96.306
1533884Mn O2 ((D0.34 H0.66)2 O)0.1
Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1258-1267
a=9.777
b=9.777
c=2.8548
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 272.890
1533885Mn O2 (H2 O)0.154
Journal of Solid State Chemistry (2004) 177, 1258-1267
a=9.81359
b=9.81359
c=2.85077
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 274.548
1536784Bi2 (Sr2 Ca) Cu2 O9
Physical Review, Serie 3. B - Condensed Matter (18,1978-) (1990) 42, 4228-4239
a=5.3957
b=5.3971
c=30.649
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 892.534
1537686Ba Pb0.7 Bi0.3 O3
Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (1988) 27, 1638-1640
a=6.029
b=6.029
c=8.616
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 313.182
1537689Ba (Pb0.75 Bi0.25) O3
Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (1988) 27, 1638-1640
a=6.072
b=6.055
c=8.544
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 314.128
1539606Ba2 Ho Cu3 O6.96
Japanese Journal of Applied Physics, Part 2 (1987) 26, 1341-1343
a=3.8851
b=3.8205
c=11.6822
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 173.399
1540159La Ba2 Cu2.9 O6.82
Physica C (Amsterdam) (1988) 153, 964-964
a=3.8982
b=3.9355
c=11.8222
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 181.369
1540160(Nd1.32 Sr0.41 Ce0.27) Cu O3.93
Physica C (Amsterdam) (1989) 158, 440-448
a=3.8554
b=3.8554
c=12.4747
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 185.425
1540781La2 Cu O3.97
Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (1988) 27, 1132-1137
a=5.3538
b=5.4034
c=13.1449
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 380.265
1541026Nd2 Cu O3.864
Physica C (Amsterdam) (1989) 159, 634-638
a=3.9438
b=3.9438
c=12.1549
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 189.052
1544408Cu6O8InCl
Journal of the Ceramic Society of Japan (1993) 101, 745-751
a=9.1555(2)
b=9.1555(2)
c=9.1555(2)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 767.44(3)
1544409Cu5.8O8Cu1.75Cl0.71(NO3)0.29
Journal of the Ceramic Society of Japan (1993) 101, 745-751
a=9.3806(4)
b=9.3806(4)
c=9.3806(4)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 825.45(6)
2005541dicopper(II) lanthanum cuprate
Acta Crystallographica Section C (1996) 52, 10 2381-2384
a=5.54640(13)
b=10.4720(3)
c=3.87959(8)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 225.334(10)
2005542dicopper(II) lanthanum cuprate
Acta Crystallographica Section C (1996) 52, 10 2381-2384
a=5.53528(14)
b=10.4490(3)
c=3.87265(8)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 223.987(10)
4002453Sr9.3 Ni1.2 (P O4)7
Chemistry of Materials (1,1989-) (2002) 14, 4464-4472
a=10.5928
b=10.5928
c=19.63191
α= 90
β= 90
γ= 120
V = 1907.720
4002454Ca9 Fe D (P O4)7
Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 1399-1400
a=10.36921
b=10.36921
c=37.1289
α= 90
β= 90
γ= 120
V = 3457.276
4002455Ca9.333 Fe1.167 (P O4)7
Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 1399-1400
a=10.3576
b=10.3576
c=37.1429
α= 90
β= 90
γ= 120
V = 3450.839
4002555La ((Ga0.8 Mg0.2) O2.9)
Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 3468-3473
a=5.5474
b=5.5142
c=7.8229
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 239.298
4002556(La0.8 Sr0.2) ((Ga0.8 Mg0.2) O2.55)
Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 3468-3473
a=3.91479
b=3.91479
c=3.91479
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 59.996
4104082C18I3N6Zn1.5
Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 3860-3861
a=30.360(1)
b=12.7750(4)
c=13.5826(4)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 5268.0(3)
4104083C42I6N13O2Zn3
Journal of the American Chemical Society (2009) 131, 3860-3861
a=12.8366(6)
b=33.108(1)
c=6.2214(3)
α= 90
β= 99.818(3)
γ= 90
V = 2605.33(19)
4105933C18H12Br4N6S0Zn2
Journal of the American Chemical Society (2011) 133, 5853-5860
a=17.339(6)
b=14.752(6)
c=18.507(7)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 4734(3)
4105934C18H12Cl4N6Zn2
Journal of the American Chemical Society (2011) 133, 5853-5860
a=11.759(4)
b=9.403(3)
c=19.364(7)
α= 90.00
β= 100.515(4)
γ= 90.00
V = 2105.1(12)
4105935C72H54Cl6N18O12Zn3
Journal of the American Chemical Society (2011) 133, 5853-5860
a=49.62000(10)
b=50.5890(6)
c=6.0590(6)
α= 90.00
β= 90.00
γ= 90.00
V = 15209.5(15)
4105936C36Br6N12OZn3
Journal of the American Chemical Society (2011) 133, 5853-5860
a=23.089(2)
b=22.702(2)
c=15.646(1)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 8201.1(11)
4105937C36I7.58N12Zn3
Journal of the American Chemical Society (2011) 133, 5853-5860
a=12.5882(9)
b=29.285(2)
c=6.5904(4)
α= 90
β= 92.885(2)
γ= 90
V = 2426.4(3)
4105938C36I6N12Zn3
Journal of the American Chemical Society (2011) 133, 5853-5860
a=12.7190(5)
b=29.6449(11)
c=6.51966(23)
α= 90
β= 93.066(2)
γ= 90
V = 2454.74(16)
6000641KNO2
Journal of Physics: Condensed Matter (1998) 10, 3341-3351
a=4.4010
b=9.5967
c=6.9817
α= 90.000
β= 108.274
γ= 90.000
V = 280.00
6000666LiMn2O4
Solid State Ionics (1998) 109, 35-41
a=8.2797
b=8.2444
c=8.1981
α= 90.000
β= 90.000
γ= 90.000
V = 559.61
6000742KNO2
Journal of Physics: Condensed Matter (1998) 10, 3341-3351
a=4.4010
b=9.5967
c=6.9817
α= 90.000
β= 108.274
γ= 90.000
V = 280.00
6000743KNO2
Journal of Physics: Condensed Matter (1998) 10, 3341-3351
a=5.0279
b=5.0279
c=10.0559
α= 90.000
β= 90.000
γ= 120.000
V = 220.15
7112801C36H24Cl2N12O2Zn
Chemical communications (Cambridge, England) (2010) 46, 35 6515-6517
a=43.862(10)
b=3.8289(9)
c=21.287(5)
α= 90.00
β= 109.309(2)
γ= 90.00
V = 3373.9(14)
7112802Saddle-ClBr
Chemical communications (Cambridge, England) (2010) 46, 35 6515-6517
a=29.902(3)
b=12.891(1)
c=12.747(1)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 4913.5(7)
7112803JK3 1G1(saddle-nitro)
Chemical communications (Cambridge, England) (2010) 46, 35 6515-6517
a=12.941(1)
b=32.046(2)
c=6.1025(4)
α= 90
β= 97.429(4)
γ= 90
V = 2509.5(3)
7112804JK6 1G2(saddle-cyclohexane)
Chemical communications (Cambridge, England) (2010) 46, 35 6515-6517
a=30.606(2)
b=12.909(1)
c=12.6197(9)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 4986.0(6)
7222417Sr9.04 Ni1.02 Na0.88 (P O4)7
Journal of Materials Chemistry (2002) 12, 3803-3808
a=10.6755
b=10.6755
c=38.9339
α= 90
β= 90
γ= 120
V = 3842.687
7222418Sr9.08 Ni1.04 K0.76 (P O4)7
Journal of Materials Chemistry (2002) 12, 3803-3808
a=10.7128
b=10.7128
c=38.9492
α= 90
β= 90
γ= 120
V = 3871.107
8000210K128.08 (Si96.96 Al95.04 O384)
Chemical Physics Letters (2000) 318, 93-101
a=24.63409
b=24.63409
c=24.63409
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 14948.912
9009732Ammonioleucite
Mineralogical Journal (1998) 20, 105-112
a=13.2106
b=13.2106
c=13.7210
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 2394.588
9010961CaO3Pt
Physics and Chemistry of Minerals (2008) 35, 189-195
a=3.12607
b=9.91983
c=7.35059
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 227.942
9012140Romarchite
Journal of Solid State Chemistry (1981) 38, 381-385
a=3.7986
b=3.7986
c=4.8408
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 69.850