Structures by: Gibaud A.


Structures by: Gibaud A.

Results: 10


#NameUnit Cell
1000125Potassium tetrafluoroaluminate - II
Journal of Physics C (1986) 19, 4623-4633
a=5.0424(1)
b=5.0424(1)
c=6.1564(1)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 156.5
1000126Potassium tetrafluoroaluminate - II
Journal of Physics C (1986) 19, 4623-4633
a=5.0431(1)
b=5.0431(1)
c=6.1567(1)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 156.6
1000127Potassium tetrafluoroaluminate - I
Journal of Physics C (1986) 19, 4623-4633
a=5.0432(1)
b=5.0432(1)
c=6.1573(1)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 156.6
1000207Potassium tetrafluoroaluminate - room temperature
Journal de Physique (Paris) (1985) 46, 771-782
a=5.0449(3)
b=5.0449(3)
c=6.1592(4)
α= 90
β= 90
γ= 90
V = 156.8
1000208Potassium tetrafluoroaluminate - low temperature
Journal de Physique (Paris) (1985) 46, 771-782
a=7.3403(2)
b=7.2370(2)
c=6.4070(2)
α= 90
β= 106.801(4)
γ= 90
V = 325.8
1533584V2 O3
Journal of Solid State Chemistry (2003) 174, 431-440
a=7.2741
b=5.0053
c=5.5514
α= 90
β= 96.779
γ= 90
V = 200.708
1533587(V0.97 Mo0.03)2 O3
Journal of Solid State Chemistry (2003) 174, 431-440
a=7.2868
b=4.9974
c=5.559
α= 90
β= 96.926
γ= 90
V = 200.954
1533590(V0.95 Mo0.05)2 O3
Journal of Solid State Chemistry (2003) 174, 431-440
a=7.3039
b=4.9875
c=5.5646
α= 90
β= 97.141
γ= 90
V = 201.136
1533593(V0.95 Mo0.05)2 O3
Journal of Solid State Chemistry (2003) 174, 431-440
a=4.9323
b=4.9323
c=14.1207
α= 90
β= 90
γ= 120
V = 297.499
1533597(V0.8 Mo0.2)2 O3
Journal of Solid State Chemistry (2003) 174, 431-440
a=4.9209
b=4.9209
c=14.305
α= 90
β= 90
γ= 120
V = 299.991